Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri

Exto ERP

Firmaların tüm süreçlerinin entegre yürütülebildiği, takip edilebildiği, raporlanabildiği kaynak yönetim sistemi projemizdir. Exto ERP sektör spesifik çalışmaktadır. Konfeksiyon, mermer, tekstil ve plastik sektörlerinde hayata geçmiş ve stratejik açıdan firmalara değer kazandırmıştır. Sektörde edinilen başarılar, sektör ve şirket süreçlerine özel geliştirme yapılarak elde edilmiştir. Sektöre yön veren bakış açısı ile maliyet takibi yapılabilmektedir. Göz ardı edilen veri kalmamaktadır.Teknolojik gelişmeler ışığında bulut teknolojisi kullanarak geliştirilen Exto ERP; şirketlerin VPN, sunucu, sunucu bakımı, yer ve zamana bağımlılıktan kurtulmaları açısından büyük avantaj haline dönüşmekte ve çağın avantajlarını işleyişe entegre etmektedir.

 

HAYATA GEÇİRİLEN EXTO ERP PROJELERİMİZ

Aslı Tekstil, Aysu Tekstil, Narkoz Mermer, Motif Global Tekstil, Özgünen Plastik

 

CRM

Müşteri ilişkilerin yönetilmesini sağlayan bir yazılım çözümüdür. Etkili müşteri ilişkileri yönetimi, analiz edilmesi, iyileştirilmesi için fırsat, teklif, satış gibi süreçlerin takip edilmesini sağlayan bir kurumsal kaynak yönetim sistemi parçasıdır. Pazarlama ve satış ekiplerinin başarısını artıracak CRM projelerimizde, Bulut teknolojisini kullanmaktayız. Bir yandan yüksek başarıyı hedeflerken diğer yandan şirketlerin VPN, sunucu, sunucu bakımı, yer ve zamana bağımlılıktan kurtulmaları açısından büyük avantaj sağlamaktadır.

 

HAYATA GEÇİRİLEN CRM PROJELERİMİZ

Doremi, Galatasaray, Easyclinic, Nobel

Gömülü Sistem Teknolojisi

Örgü Makİnesİ Kırılan İğne Takİbİ

Aslı Tekstil’de yürüttüğümüz Örgü Makinesi Kırılan İğne Takibi projemizde, örgü makinelerindeki çok sayıda iğnenin uygun sensörlerle takip edilerek kumaşta oluşabilecek hataların önüne geçilmesi sağlanmaktadır. Gömülü sistem teknolojisi ile hayata geçirdiğimiz projemizde, tekstil sektöründe yüksek maliyetlere sebep olan iğne kırığı hatasının önüne geçilebilmektedir.

 

Mermer Aydınlatma Sİstemİ

Sirmersan Mermer ile yürüttüğümüz Mermer Aydınlatma Sistemi projemizde zemine döşenen mermerlerin ayak hareketlerine uygun filtreleme ile yürüyüşe entegre mermer aydınlatma sistemidir. Gömülü sistem teknolojisi ile mermer tasarımı birleştirilerek ortaya çıkan ürün iç mekân tasarımı için geniş bir pazara hitap etmektedir.

RFID

Kİralık Araç Güvenlİk Sİstemİ

Projemizde, kiralık araçların üzerindeki kaporta, lastik, motor, sensör, akü vb. parçalarına RFID sensör takılarak güvenlik önlemi oluşturulmuştur. Ayrıca kiralık araçların geri alımlarında parça validasyonu sağlanarak oluşabilecek maliyetlerin önüne geçilmesi amaçlanmıştır.

 

Envanter takİbİ

Firmaların süreçlerinde kullanılan birden fazla envanterin üzerine eklenen RFID sensörleri sayesinde depo sayım sürecini hızlandırarak burada kişisel inisiyatiflerin önüne geçilmektedir. Exto ERP ile tam uyumlu çalışabilmektedir. Exto ERP ara yüzü sayesinde RFID sensör yerleştirilmiş envanterlerin bütünleşik iş akış takipleri yapılabilmektedir. Bu sayede ortaya çıkan büyük veri analiz edilerek firmalara stratejik kararlar noktasında yönlendirme sağlanabilmektedir.

IoT

Personel ve Ürün Takİbİ

Konfeksiyon firmalarında personel bazlı üretim ve verim takibi sistemidir. Konfeksiyon sektöründe kişisel inisiyatiflere bağlı başarılar elde edilmektedir. Verimlilik takibi yapılamadığında oluşacak kayıplar direkt göz ardı edildiğinde başarı elde edilmesi güçleşmektedir. IoT teknolojisi kullanılarak hayata geçirilen Konfeksiyon Firmalarında Personel ve Ürün Takibi projemizle bu durumun önlenmesi sağlanmıştır.

 

Smart Tpms ve Telematİk

Ağır vasıtalar üzerinde lastik basınç ve araç OBD bilgilerinin bulut sistemine taşıyarak erken uyarı edinilen ve şoför-araç takibi sunan sistemdir. Bu sistem sayesinde araç filosu bulunan firmaların lastik basınç değerlerini kullanarak lastik kullanım ömrü optimum seviyeye çıkarılıp yüksek maliyetlerin azaltılması sağlanmıştır. Telematik sistem sayesinde yakıt tüketimi ve motor optimum çalışma seviyeleri izlenerek bakım planlaması yapılabilmektedir. Personel takibiyle birleştirilen veri takibi sayesinde yüksek maliyet kalemlerinin düşürülmesi sağlanmaktadır.

Yapay Zekâ ve Yapay Görme Sistemleri

Tekstİle Yönelİk Kalİte Kontrol

Aslı Tekstil Kalite kontrol cihazlarında ileri düzey eğitilmiş yapay zekâ sistemleri ile kumaş hatalarının tespiti, hata haritasının çıkarımı ve hataların sınıflandırılması sağlanmaktadır.

 

Envanter Sınıflandırma

Sirmersan Üretilen mermerin damar çıkarımı kalite kontrolü ve mermerlerin sınıflandırılması için kullanılan yapay zekâ sistemidir.

 

Kİmyasal Madde Yoğunluk Tespİtİ

Erbakır Çözeltilerin yoğunluğunun görüntü işleme yardımıyla bulunması için kullanılan sistemdir.