Gömülü Sistem Teknolojisi


Gömülü sistem teknolojisi, herhangi bir sistem içerisinde yer alarak belirlenen fonksiyonların akıllandırılmasını sağlayan, donanım ve yazılımı bir araya getiren elektronik sistemlerdir. Teknolojik yetkinlerimizle gömülü sistem yetkinliğimiz entegre edilerek, iş süreçlerine otomasyon kazandırılmaktadır. Gömülü sistem teknolojisi sayesinde makine ve teçhizatlardan veri toplama işlemi otomatik hale getirilmektedir. Böylece firmaların süreç takibinde kolaylaştırma sağlanmakta, dijital dönüşüm süreçlerine destek olunmaktadır.

Endüstriyel gelişim için, firmalarda karşılaşılan problemlerin çözümü veya AR-GE süreçlerinde müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik gömülü sistem ve PCB tasarımı yapılmaktadır. Böylece düşük güç donanımlar ile fiziksel üstünlük sağlanmaktadır. Müşterilerimize özel çözümler üreterek, maliyetlerde avantajı ön planda tutarak iş takibi kolaylaştırılmaktadır.

...

Yapay Zeka ve Yapay Görme Sistemleri


Yapay zekâ ve yapay görme sistemleri teknoloji ile kalite kontrol ve sınıflandırma mekanizmaları alanında çalışmalarımızla şirketlere sektörlerine yön veren yetkinlikler kazandırılmaktadır. Exto ERP ile tam entegrasyon yapılabilmektedir. Şirketlerde süreç takibine yapay zekâ çözümü entegre edilerek maliyet kalemlerinde düşüş oluşturulabilmektedir. Kişisel yetkinlikler geri planda bırakılarak daha profesyonel sonuçlar elde edilmesini sağlanmaktadır.

...

IoT


Eksi 16 Teknoloji, iş süreçleri için verimli çalışma alanı oluşturmak ve ölçülebilir verimlilik sağlamak için en iyi otomasyon çözümlerini sunar. Otomasyon çözümleri Exto ERP ile tam uyumlu çalışmaktadır. IoT teknolojileri yüksek miktarla üretim hacmine sahip ve/veya çok farklı sayıda nesneyle birden fazla ürün gamı üreten şirketler için büyük avantaj sağlamaktadır. Şirketler için ölçülebilir verimlilik kaçınılmaz bir strateji belirleme unsudur. Ölçülebilir verimlilik ve süreç geliştirme çalışmalarıyla birlikte verimlilik artışı sağlanmaktadır.

...

RFID


Radyo Frekansı ile Tanımlama (RFID) teknolojisi, radyo frekansı kullanarak nesneleri tekil ve otomatik olarak tanıma yöntemidir. Bu yöntem sayesinde çok ve karmaşık nesne takibi kolaylaşmaktadır. Nesne hareketlerini takip edilebilir kılan RFID teknolojisi sayesinde nesnelere bağlı iş süreci takibi yapılabilmektedir. Exto ERP ile tam uyumlu çalışmaktadır. IoT teknolojisi ile zenginleştirilebilmektedir.

...

Süreç Geliştirme Destekleri


Esnek kullanıma uygun akıllı çözümler için işinde uzman ekibimizle birlikte talep edilen ve/veya sektörlerde yer alan boşluklar için süreç geliştirme çalışmaları yürütülmektedir. Girdiğimiz her alanda, süreç açıklarını kapatmak hedeflerimiz arasındadır. Süreç geliştirme destekleri sayesinde şirketlerin dijital dönüşüm süreçlerine katkı sağlayarak yeni pazarlar ortaya çıkarılmaktadır.

...

Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri


Şirketler rekabetçi bir politikaya sahip olabilmek ve sürdürülebilir üretim yapabilmek için yüksek verimle kaynaklarını yönetmeleri gerektiğinin farkındadırlar. Exto ERP bütünleşik çözümleri, şirketlerin bu ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ortaya çıkarılmıştır. Sağlam veri tabanı mimarisi ile bulut çözüm teknolojilerinin buluşturulduğu kurumsal kaynak planlama sistemimiz, süreç özel geliştirilmektedir. Bu nedenle girdiği alanlarda vazgeçilmez olma yolunda ilerlemektedir.

Exto ERP bulut çözümleri, çözüm ortaklarına büyük avantajlar sağlamaktadır. Üretim, organizasyon, satın alma ve yönetim süreçlerinin tek bir altyapıda birleştirilip kontrol edilmesi sayesinde maksimum verimlilik elde edilebilmektedir. İşin uzmanlarından oluşan ekibimizle birlikte, şirketlerde süreç ve gereksinim analizi yapılmakta, ayrıntılı proje tasarımı ile ilerleme takip edilmektedir. Gerekli güncellemeler proje tamamlansa dahi yapılmakta ve canlı sisteme entegre edilmektedir.

...